Jus

Sorter:
Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet. Bind1+2. Det beste A/s1971
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Hus&hjem. jus for familien. Gyld. 1985. 300s. B.O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nordisk kriminalkrønike 1987. U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Nordisk kriminalkrønike 1986. U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
J. E. Thomle Skattelov for byene 7 utg. av august 1911 med

tilleggslover Oslo 1934. M. Bi. slitt

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Ugeblad for lovkyndighet,statistik og statsøkonomi udgivet af den norske sagførerforening

2 årg 1862-63 Krist 1863

Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Lov om handelsnæring med kommentar av Stockfleth Andersen Gyld 1961 ny utg,. av mars 1935
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lov om handelsnæring med kommentar av Stockfleth Andersen Gyld 1961 ny utg,. av mars 1935
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skattelovsamlingen 1997/98 - Studentutgave, Ole Gjems-Onstad, Gyldendal 1998 8 utg Litt løs rygg B N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Frikjent Terje Helsingeng Forord Alf Nordhus Cappelen 1983 Bi B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Jus for alle, E. S. Selmer & K. S. Selmer, Elingaard brevskole uå B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Lov og rett for forbrukeren, Ola Fæhn, Forbrukerrådet 1996 Pen bok N
Lov og rett for forbrukeren, Ola Fæhn, Forbrukerrådet 1996 Pen bok N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Jus i hverdagen Betten Arnkværn Gyld 2 utg 1996 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Innføring i juss Juridisk tenking og rettskildelære Erik Boe Asch 1996 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Norges lover 1685-1991 Schei/Zimmer Lovsamlingsfondet 1992 B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Olav Hestenes Kamp i sort kappe Asch 2 oppl. 1990 pen m/smussbind
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Innstilling fra komiteen til å utbre spørsmålet om atomenergilovgivning i Norge 1967
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Asbjørn Strandbakken Uskyldspresumpsjonen Fagbokforl 2003 pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Lov angaaende Forbrydelser. Drottningsholms Slot den 20de August 1842. Christiania, Chr. Grøndahls Forlag, (1842). 121 s. Interfoliert. Samt. helskinnbd. med strekdekor i gull på ryggen Noen kommentarer med blyant
Lov angaaende Forbrydelser. Drottningsholms Slot den 20de August 1842. Christiania, Chr. Grøndahls Forlag, (1842). 121 s. Interfoliert. Samt. helskinnbd. med strekdekor i gull på ryggen Noen kommentarer med blyant
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Krigens rett, C. Kruse-Jensen, Gyldendal 1952 P B J4 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Kongeriket Norigs Grunnlov P U/Omslag Norigs ungdomslag 1903 B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utrolig men sant, P. Harsem, Eget forl 2. oppl. B H4 N

En bok som stiller seg svært kritisk til det norske rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. 

Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm P Privatrett V Arverett Omslag Tanum 1971 Pen A2 N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Mads T.Andenæs (Red.) Forbrukertvister 1979-1985 P Tano 1985 Pen A4 N
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Apoteklovgivningen 1672-1936, A. Faanes, Apotekerforening 1936 Pen A5 N
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Norsk erstatningsrett Kristen Andersen Omslag Tanum 1952 Pen A6 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Advokater i 125 år P Oslo 1989 Pen A7 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johs Andenæs Nytt i den nye straffe prosessloven P Universitetsforl 1982 B A9 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Almindelig lov og ret Bind 3 Dr.jur.Per Augdahl U/Omslag Gyld UÅ B A10 N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Anglo scandinavian law dictionary R.J.B.Anderson P Universitetsforl 1977 Pen A12 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Aksjeloven Karnov 1999 Hans Cordt-Hansen/Hugo P.Matre/Søren Wiig P Gyld 1999 Pen A13 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johs.Andenæs Et liv blant paragrafer Omslag Gyld 1987 Pen A14 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Familierett Omslag Tanum 1958 B A15 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Momenter til kausjonsretten Kristen Andersen P Tanum 1945 B A16 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kristen Andersen Erstatningsrett Omslag Tanum 1959 Pen A53 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Håndboken Aksjeselskapet beskatningen aksjeselskaper aksonærer Omslag Norsk skattebetalerforening 1978 Pen A49 N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Privatrett IV Familierett Omslag Tanum 1969 B A48 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Familierett U/Omslag Tanum 1936 Pen A46 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Arbeidslønninger i industrien 1943 og 1944 P Asch 1946 B A45 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Aksjeselskapet Per Audun U/Omslag Gyld 1946 Pen A44 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Arveretten U/Omslag Tano 9.oppl 1987 Pen A41 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Privatrett V Arverett Omslag Tanum 1971 B A40 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Carl Jacob Arnholm Nytt i den nye arvelov Omslag Tanum 1972 Pen A39 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Arbeidervernloven Bind 1, kommentar Odd Friberg, Norli 1973 Pen A38 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Aug.Arctander Avskriving og reserver P Tanum 1945 B A36 N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Årsoppgjøret i praksis Thorleif Andenæs U/Omslag Eget forl 1951 Pen A35 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Johs Andenæs Avhandlinger og foredrag Omslag Universitetsforl 1962 Pen A34 N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Johs.Andenæs Spesiell strafferett P U/Omslag Universitetsforl 1964 Pen A33 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johs.Andenæs Statsforfatningen i Norge U/Omslag Tanum 3.oppl 1984 Pen A31 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Arveloven med kommentarer av Per Augdahl/Peter E.Hambro U/Omslag Tano 1992 Pen A30 N
Kr. 225,-
Legg i handlekurv