Arbeidervernloven Bind 1, kommentar Odd Friberg, Norli 1973 Pen A38 N