Innføring i juss Juridisk tenking og rettskildelære Erik Boe Asch 1996 B