J. E. Thomle Skattelov for byene 7 utg. av august 1911 med

tilleggslover Oslo 1934. M. Bi. slitt