Lov angaaende Forbrydelser. Drottningsholms Slot den 20de August 1842. Christiania, Chr. Grøndahls Forlag, (1842). 121 s. Interfoliert. Samt. helskinnbd. med strekdekor i gull på ryggen Noen kommentarer med blyant

Klikk for større bilde
Lov angaaende Forbrydelser. Drottningsholms Slot den 20de August 1842. Christiania, Chr. Grøndahls Forlag, (1842). 121 s. Interfoliert. Samt. helskinnbd. med strekdekor i gull på ryggen Noen kommentarer med blyant