Lov om handelsnæring med kommentar av Stockfleth Andersen Gyld 1961 ny utg,. av mars 1935