Ole Gjems Onstad(red) Skattelovsamlingen 1997/98 Studentutg. Gyld 1998 8 utg B