Jus

Sorter:
Mektig og avmektig Tore Tønne media og maktspillet bak kulissene Ivar Hippe Genesis 2003 2.oppl Smussbind B O
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Kamp i sort kappe Olav Hestenes Asch 1990 3.oppl Smussbind B O
Kr. 180,-
Legg i handlekurv
Hydrocertepartiet med konnossement, S.B.Brænne & F.Sejersted, Oslo 1949 Pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Sannheten frigjør C Havig-Gjelseth Eget forlag 1950 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør Bjørn Vardaas Logos 1946 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Forræderiets epoke John Lyng Steen 1948 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Et annet syn Håkan Meyer Dreyer 1952 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Norges statsforfatning Bind 1 & 2, Frede Castberg, 1935 U/smussbind B O2
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Spionasje opposisjon og straff Wilhelm Matheson Uni forl 1982 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
I krig og kjærliget Om bigamilovens ofre Astrid Daatland Leira Luther 1984 Smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Staff Fra insiden John Arne Markussen Grøndahl uå Smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Proces mod politiet Carl Madsen Stig 1969 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Hvor hemmelig ? Einar Høgetveit Pax 1981 P Pen O2
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Fra Norges kamp for retten 1940 i høyesterett Ferdinan Schjelderup. Grøndahl forl 1945 B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Dyrevernloven med kommentarer av Finn Gjesdal Tanum 1977 u/smussb Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fiskerigrensen,folkeretten og den økonomiske sone Carl A. Fleischer Universitetsforl. 1977 Pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Rammeavtale om fastlønnssystem for losse og lastearbeidere 1984-86 E.Laumann trykkeri 1984 P Pen O2
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Grunnlovsbrudd og rettsopgjør Bjørn Vardaas. Logos forl 1946 P Pen O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Utrolig men sant P.Harsem eget forl. u.år P M understrekkninger O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør Bjørn Vardaas Logos 1946 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Arbeids-reglement for A/S Buskerud papirfabrikk 1935 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Basic agreement of 1969 Hovedavtalen LO-NAF P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Konsesjonsloven i praksis Landbruksdep. 1981 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Høysterett og riksråds-forhandlingene Thomas Bonnevie Oslo 1947 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Norges brandkasses ildstedsregler Grøndal 1935 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Love om det industrielle retsvern m.v. Th.G.Thorsen Grøndahl 1911 B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
International law G.I.Tunkin. Progress pub. 1986 smussb Pen O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
A great trail in chinese history New world press 1981 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Træk af funktionærrettens udvikling Landsretssagfører København 1960 U/smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
The technique of advocacy John H Munkman Stevens 1951 Smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Hovedavtalen 1982-85 LO-N.A.F Land org uå P B O2
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Lov om arbeidervern Ferdinand Rømcke Norli 1947 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Fagorganisasjonen og loven Arnljot Engh Tiden 1933 U/smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Grei beskjed Juridisk-økonomisk leksikon for alle Kr Fr Brøgger Stenersen 1935 U/smussbind B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Foreldreansvar og samværsrett Just dep 1988 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Norsk juridisk tidsskrift Nummer 3 1984 P B O2
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Norges grunnlov Med register og henvisninger 14. utgave Grøn 1957 P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Lov om odelsretten og åsetersretten Grøn uå P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Almindelig borgerlig straffelov Lov om den almindelige borgerlige straffelovs ikrafttreden Grø 1940 U/smussbind B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Politivedtekter m v for Skien uå P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Praktisk juridisk formularbok And Færden Damm 1917 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Forlöfte gave konventionalbot Fredrik Stang 1921 U/smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges lover 1682-1952 Det juridiske fakultet Th F Grundt Grøn 1953 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norges lensmenn 1952 Lensmann T Reinton Cap 1952 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Kriminalitet i Norge Bjørn Bjørnsen Uni forl 1978 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemark lensmannslag Jubileums-skrift 1948 U/smussbind B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Forfalskningen Politiets løgn Treholt-saken Publicom 2010 Smussbind Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bygningslov av 18.juni 1965 Grøndahl P B O2
Kr. 110,-
Legg i handlekurv
Oversikt over Norges rett Ragnar Knoph Nat trykk 1934 U/smussbind B O2

Litt løs

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lov om aksjeselskaper, Jan Skåre, Tanum-Norli 1976 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv