K. Moen. Hist. i vår tid. verdenshist. 1870-1970. asch. 1979. B