Kaffe En drikk en livsstil en historie Tom Stalsberg Rita Endestad Stenersen 1997 1.oppl Smussbind B O2