Kaffe-Nytelse i kopp og på tallerken, Rasmus Kjær & Jens H. Thomsen, Damm 3. oppl. 2006 B O2