Kongen ser tilbake Kjell Arnljot Wig Cappelen 1990 B