Med kronprinsparet -for Norge Jens Schive og Hans OlavAsch 1939 M(Litt slitt i kantene)

70 dagers ferd gjennom stjernebannerets land