Norge under Olav V Hans Fredrik Dahl Cappelen 1982 B