Olav-menneske og monark. Jo Benkow. Gyld. 1991. 4 oppl. B