Kraften som bevarer- Første krønike om Thomas Covenant, Stephen R. Donaldson, Tiden 1997 Pen