Det som blir igjen Patricia D Cornwell smussbind Gyld 1993 B