Norman Mailer. Tøffe karer danser ikke Bladkompaniet. 1984. BiM