Robert Ludlum Aksjon Aquitaine. 2. Hjemmet 1988. B