Spionen som kom inn fra kulden. John le Carre. Bokklubben 1976 B

1976. B