Kristenliv i Telemark. Karsten Ådna. Lunde forlag 1955. B