Kristofer Uppdal bloddråpetrall og rallarsong Boklubben 1968