Kulturhistorisk vegbok for Vinje Rauland Haukeli Øystein

Kostveit Det norske samlaget. Oslo 1999. B. Ny