Kategorier

Fysikk

Sorter:
2FY 1998. Repetisjonshefte i fysikk. Terje Nesse. Eks. forl. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Fysikk med opgavesamling. Utarbeidet til bruk ved tekniske
skoler av Olav Torp ingeniør. Porsgrunn 1930. H. Wergelands forlag. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Veileder i oppgaveløsning i fysikk for reallinjen av Åsmund
Fossum og harald Sogn 3 oppl Damm u. å(Ca 1970)B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Gyldendals bok om moderne fysikk Vitenskap for hvermann
Walther R. Fuchs. Gyld. 1966. B. Bi
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Univers 3 . Fysikk for den videregående skolen. Grunnbok. Ekern
Isnes-Nilsen. NKI. 1998. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Naturfag for den videregående skole. Kjernestoff Gyld.
Bjørndal/Helset/Johnsen. Bokmål. 1976. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Alonso-Finn. Fundamental university physics II Fields and
waves. 2utg 1970. B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Mekanisk fysik I. Almindelig mekanik. Kvante og relativitets-
mekanik. 2 opl. Gjellerup 1945. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Verdens grundstruktur A G Høyer Ebenezer 1923 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Flavor in the Era of the LHC Advances in the physics of particles and nuclei Springer 2009 Ny

Fleischer/Hurth/Mangano/

Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Procedures in experimental physics John Strong 1938 New York P B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fysikk og energiressurser Holter/Ingebretsen/Parr Univ forl 2 utg 1998 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fysikk-opgaver for gymnaset Juel og Vollset 2 utg 1934 M noe løs
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Elevøvelser i fysikk for realgymnaset Schøyen/Ryssdal kristiania 1923 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Elevøvelser i fysikk for realgymnaset hefte II Schøyen/Ryssdal Oslo 1925 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Håndbok i akustikk O E Linnert Gjøvik 1950 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Husbygnings materialer Axel G Jørgensen Gjellerup 1943 3 utg B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
2FY repitisjonshefte i fysikk Terje Nesse Eks forl 1997 2.utg P B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Elevøvelser i fysikk K Schøyen O Ryssdal Asch 1925 PB
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Quarterly reviews of biophysics Vol 10 1977 Camb 1977 PB
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Rom stoff tid Øgrim Ormestad Lunde Jerstad Fysikk for VGS 1984 2.utg PB
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Rom stoff tid Øgrim Ormestad Lunde Jerstad Fysikk for VGS Oppg bok 1984 2.utg PB
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Fysikk for teknisk fagskule Richard Wastøø Uni forl 1979 PB
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Fysikk og energiressurser Øivin Holter Finn Ingebretsen Hugo Parr Uni forl 1979 PB
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Fysikk og energiressurser Holter/Ingebretsen/Parr Univ forl 1998 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fysikk for gymnasiet Sverre Bruun Olaf Devik Olaf Nor 1965 U/smussbind B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Fysikk og mekanikk for maskinistskolenes 3.skole Knut Rygland Asch 1954 U/smussbind B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset Norli 1956 PB O Løs omslag
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Elevøvelser i fyrsikk Sverre Bruun Olaf Devik Norl 1959 PB O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gyldendals bok om moderne fysikk Walter R Fuchs 1966 Smussbind B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Fysikk for den videregående skolen 3FY Isnes Nilsen Sandas NKI 1984 1.oppl P B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Fysikk Kjemi 9 Tor Brandt John Frøshaug Asch 1975 U/smussbind B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
E.F.Haugen Grunnlag i elektroteknikk 3.opplag Grøndahl Søns Boktrykkeri Oslo UO B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Matts Bäcktröm Kylteknikern Stokholm 1951 B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Sverre E.Kindem Mekanikk 1.statikk og fasthetslære 4.opplag Fabritius Sønners Forlag 1965 B O2

Lærebok for tekniske skolen

Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Ingeniør-H.Thv.Feydt Organisasjon og rasionaliserng i elektroinstallatøryrket Sørenses Boktrykkeri 1955 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Sverre Bruun og Olavf Devik Fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset Olaf Norlis Forlag Oslo 1961 B O2 10.utgave
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Gøy med fysikk Lus Brenda Walpole Schibsted Forlag 1990 2.oppl P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Cøy med fysikk Bevegelse Brenda Walpole Chr.Schibsteds Forlag Oslo 1990 2.opplag B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Fysikk for ungdomsskolen 7 skoleår bokmål Andres Bjørnhaug Dreyer 4 oppl 1969 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Fysikk for gymnaset - Varme, Sverre Bruun & Olaf Devik, Norli 12. utg. 1968 B O2
Fysikk for gymnaset - Varme, Sverre Bruun & Olaf Devik, Norli 12. utg. 1968 B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Fysikk for teknisk fagskole, Isnes/Nilsen/Sandås, NKI-forlaget 1985 P S B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Intermediate mechanics Volume 2 statics SI Edition D Humphrey red Topping Longman 1982 B
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Matematikk- og fysikk-tabeller for gymnaset, Jørgen Vasshaug, Aschehoug 1971 hefte B O2

48 sider. 

Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Rom-stoff-tid K053 laboratorieøvinger Øgrim m fl NKI Cappelen 2 oppl 1970 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Fysikk og kjemi Jan Kåre Bergland Univ forl for grunnkurs i sosial og helsefag P B 1980 O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Oppgaver til felleseksamen for ingeniørskolene 1966-1976 Univ forl 9 utg 1977 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv