Kategorier

Fysikk med opgavesamling. Utarbeidet til bruk ved tekniske

skoler av Olav Torp ingeniør. Porsgrunn 1930. H. Wergelands forlag. B