Kategorier

Historie

Sorter:
Magnus Jensen Norgeshistorien for realskolen 5 oppl Cappelen
1958. M Slitt, men OK
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Bernhard Stokke Folket vårt gjennom tidene Cappelen 1960 B
8 oppl.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Studiobok fra AKP-ml Grunnsirkel i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenking Oktober 1976 B P
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Sverre Bagge og knut Mykland Norge i dansketiden cappelen 1987 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Edvard Bull Nordmenn før oss Norgeshistorie for gymnaset 6 utg. Tanum 1976 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Historie fedrelandet og verden Aksel Skretting 1952 Olaf Norli 4 oppl. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
O jensen Norges historie Oslo Asch 1932 22oppl. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bernhard Stokke Folket vårt gjennom tidene Cappelen 9 oppl. 1962 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Kristian Moen Verdenshistorien 1815-1970 Asch 1970 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Historiske holdepunkter N Thingsaker Olaf Norli 14 utg 1967 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Edvard Bull Nordmenn før oss Norgeshistorie for gymnaset Tanum 5 utg.1971 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
John Midgaard Den nyeste tids historie Asch 5 utg 1964 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Hæreid og Amundsen "Vi ere en nasjon" Norges og verdenshistorie 6 utg.Asch 1965 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie Eiliv Skard og John Midgarard 12 oppl. Asch 1963 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norges Danmarks og Sveriges historie Oscar Albert Johnsen Tord Pedersen Asch 1937 B 93 O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Folket vårt gjennom tidene, Bernhard Stokke, Cappelen 1962 B 31 O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norge 1 Terje Emblem Ivar Libæk Cap 1994 PB N
Kr. 230,-
Legg i handlekurv
Nordmenn før oss Edvard Bull Tanum 1970 U/omsl B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Etterkrigshistorie 1 Frigjøring Gjenreisning Velstand Uni forl PB N (Pris gjelder all 3 bind)
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Arne Bergsgård Verdenshistorie 1815-1945 U/Omslag Cap 1945 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
A.Ræder Verdenshistorie U/Omslag Asch 1954 B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Hallvard S.Holmboe Verden fram til 1600 P Tano 2.oppl 1985 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
6000 år - Verdenshistorie for den høgre skolen, Nic. Stang og August Lange, Tanum 1939 Litt løs rygg ellers OK M V19 O2
6000 år - Verdenshistorie for den høgre skolen, Nic. Stang og August Lange, Tanum 1939 Litt løs rygg ellers OK M V19 O2

Med dedikasjon av Nic. Stang. 

Kr. 130,-
Legg i handlekurv
En resa i tiden John Satchwell AWE U/omsl B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie Eiliv Skard ohn Midgaard Asch 1962 U/smussbind B N
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Norge Stenersen Libæl Emblem Cap 1988 U/smussbind B N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie Eiliv Skard John Midtgaard Asch 1952 U/smussbind B N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Høymiddelalderen - kirke, stat og lenssamfunn omkring år 1200, Erling Eek Larsen, Cappelen 1942 P B O2
Høymiddelalderen - kirke, stat og lenssamfunn omkring år 1200, Erling Eek Larsen, Cappelen 1942 P B O2
Kr. 135,-
Legg i handlekurv
Lærebok i Norges Danmarks og Sveriges historie, Oscar A. Johnsen & Tord Pedersen, Aschehoug 1941 U/smussb. B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Religiøse lesestykker Nils R Brun Cap 1964 U/smussbind B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Menneskenes liv og historie 7 Carl Grimberg Cap 1960 Smussbind B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie Dr Eiliv Skard Dr John Midgaard 10.Oppl Asch 1956 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den nyeste tids historie John Midgaard Asch 1964 U/smussbind B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Historiske holdepunkter Lektor N Thingsaker Norli 1945 PB O
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Det store århundre i romersk keisertid Emil Smith P.F.Stennsballes boghandels etf.1944 Myke permer B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Med plog og sverd - Fra oldtid til middelalder Bind 1, Sverre S. Amundsen, Aschehoug 1959 B O2
Kr. 110,-
Legg i handlekurv
Nordmenn før oss Edvard Bull Tanum 1978 U/smussbind B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Historien og sannheten E H Dance Fabr 1964 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie før 1850 Gyld 1993 U/smussbind B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorien inntil 1815 Kristian Moen Asch 1959 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Historien i perspektiv Kristian Moen Asch 1977 U/smussbind B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nordmenn før oss Norgeshistorie for den videregående skolen 6.utg 3.oppl Edvard Bull Tanum 1980 U/smussbind B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Åndslivet på 1700-tallet Kåre Foss capp 1943 BI Pen O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Høymiddelalderen- Kirke, stat og lenssamfunn omkring år 1200, Erling Eek Larsen, Cappelen 1942 Bi Pen O2
Høymiddelalderen- Kirke, stat og lenssamfunn omkring år 1200, Erling Eek Larsen, Cappelen 1942 Bi Pen O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Mot vår egen tid 1920-1945 Finn Holden Tanum/Norli 1978 P B understrekkninger O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Verdenshistorie Eiliv Skard John Midgaard 1956 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
En liten verdenshistorie J.Utheim og J.Hæreid M mangler første blad O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Europas historie fra Homer til Napoleon Axel Coldevin og Einar Østvedt Capp 1966 M O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Med plog og sverd - Fra oldtid til middelalder Bind 1, Sverre S. Amundsen, Aschehoug 1959 B O2
Kr. 110,-
Legg i handlekurv
Statistisk årbok 1973 Statistical yearbook 1973 Norges offisielle statistikk SS P B O2

Skjoldet

Stygg, men lesbar

Kr. 80,-
Legg i handlekurv