Kategorier

Norsk

Sorter:
Hans Olav Nøklestad/Alf Tveterås. Leseboka. Gyld. 1994 2utg. M
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
M. Østlid. Lesestykke i landsmål med valfrie former for
gymnaset. 1 bandet(Vinje, Garborg, Duun) 3utg. Gyld 1934. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
I. M. Platou. Norsk grammatikk og eksempelsamling for middel-
skolen med et kort utdrag av landsmålets grammatikk 16 oppl. Kristiania. B1923.
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Even Hovdhaugen. Språkkunnskap for den voderegående skolen.
bokmål Gyld. 1982. M
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Lundeby/Torvik. Språket vårt gjennom tidene. Gyld. 1969 4 oppl.
Stutt norsk målsoge. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Alf Hellevik. Nynorsk ordliste Samlaget. 1984. B
Større utgåve med fotnotar, fornorskingstillegg og liste over forkortingar
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Bjones/Dalene Nynorsk ordliste for alle Univ. forl. 1981. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Bjørge og Coward. Norsk lesebok for framhaldsskolen. Første bd
Fabritius 1953. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Norsk grammatikk. Didrik Arup Seip. 19 utg Asch. 1960. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Læsebog i modersmaalet Pauss og Lassen 4 oppl. Kristiania
1904. M Slitte permer, men fast
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Språkbruksanalyse Andersen Stein Aase Samlaget 1981. B. P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Lesebok for folkeskolen Nordahl Rolfsen Byutgave 5 del kr. 1920 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Helge Torvund Sjelsord Om terapi,poesi og hypnose.Samlaget 2008 Ny
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Knut Hamsun Victoria Gyld 3 oppl. 1964 B skoleutg ved Ole Jørgen Modvar
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Johs A Dale Boksoge for gymnaset Cappelen 7 utg 1960 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Gorgus Coward Diktere og diktekunst Litteraturhistorie for gymnaset Fabr.1970 2 utg B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Innføring i sprogvidenskap C Hj Borgstrøm Univ forl.1973 2 rev utg B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bokmål-nynorsk Leiv heggestad Fornorskingsordliste Norli 1968 11 oppl. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Utg 3 lesebok for folkeskolen Nordahl Rolfsen Byutgave Første del Jacob Dybvad 1936 272000
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Thorbjørn Egners lesebøker nr 12 Norge vokser Cappelen 2 oppl. 1962
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Thorbjørn Egners lesebøker nr 11 Fra bokhylla 2 oppl. Cappelen 1963 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Thorbjørn Egners lesebøker for småskolen nr 4 Verden er stor Cappelen 5 oppl 1964 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Thorbjørn Egners lesebøker nr 7 Gode naboer Cappelen 4 oppl 1964 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Litteraturkunnskap for videregående skole Vogth Hanssen m.fl Fabr.1977 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Reidar Espedal Sett ord på det Gyld 1985 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nils Erik Enkvist Stilforskning och stilteori Gleerup 1963 P B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Dikteren og språkets muligheter Olaf Øyslebø Univ forl 1976 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
LNU/Cappelen Eplet og blyanten LNU 10 år 1987 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Knut Svortdal Stilskrivning og logikk Univ forl. 3 utg 1968 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Ulf Teleman Kortfattet innføring i transformasjonell generativ grammatik Univ forl.1971 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Torill Steinfeld På skriftens vilkår Et bidrag til morsmålsfagets historie LNU Cappelen Oslo 1986 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Henrik Ibsen Et dukkehjem Gleerup svensk Mæhle/Jensen 1971 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Rigmor Lindø Eventyrskolen LNU Cappelen 1988 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Grammatikk på ny Kulbrandsstad/Lundeby NUL 1987 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Hovedlinjer Christophersen/Hageberg Norsk litteraturhistorie for den videregående skole NUF 1985 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norskfaget i skole og lærerutdanning LNU 1984 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Innsikt og utsyn Norsk sakprosa Bjørge/Sørlie/Torvik II Kunst/Kultur/Vitenskap Fabr.1956 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kolon tekstsamling for VK1 og VK2 2 utg Samlaget 2002 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
cecilie Lønn Det går bra! norsk arbeidsbok Nivå B2 2 utg.2011 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
D F Knudsen Wergeland for gymnaset Cappelen 1934 B 8oppl.
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Geir Arne Ersland Impulser-lesestykker for framtida Gyld 2000 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Liv og dikt Bind 1 Egil Elseth Norsk litteraturhistorie fram til ca 1900 Asch 1978 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
D F Knudsen Utvalg av norsk litteratur Wergeland Skoleutg Cappelen 1942 11 utg M slitt
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk diktning i utvalg Fabritius Nerdrum m fl også dansk og svensk poesi og prosa for gymnaset 1965 M
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Vår diktning Fra folkevise til fridomskamp Coward/Lund Dybwad 1946 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Christophersen-Hageberg.-Løvold-Åse Linjer 1 Undervisningsf. 1990 B.
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lesebok for folkeskolen Nordahl Rolfsen Byutgave II Paralellutg Dybwad 1921 løs N M
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Læsebok for folkeskolen Nordahl Rolfsen Ny utg Førset del (Byutg) Andet halvbind 101-110 tusen Dybwad 1914 B
Læsebok for folkeskolen Nordahl Rolfsen Ny utg Førset del (Byutg) Andet halvbind 101-110 tusen Dybwad 1914 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Læsebog i modersmålet B Pauss og H Lassen andet skoletrin 2 avdeling 2 opplag kristiania 1885 Slitasje nedre kapitel M
Læsebog i modersmålet B Pauss og H Lassen andet skoletrin 2 avdeling 2 opplag kristiania 1885 Slitasje nedre kapitel M
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Læsebog i modersmaalet B Pauss H Lassen 3 skoletrin 2 oppl kristiania 1986 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv