Kategorier

Pedagogikk

Sorter:
Alfred Oftedal Telhaug Skolen mellom stat og marked Didakta Norsk forlag

Norsk skoletenking fra år til år 1990-2002 Ny

Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Snorre A Ostad Elever med matematikkvansker Inipub 1999 Ny

Studier i kunnskapformidling i strategisk perspektiv

Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Pedagogisk oppslagsbok 1+2 Einar Ness Gyld.1974 B
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Pedagogisk periferi noen sentrale problemer Gyld 1973 P B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Aktuelle problem i folkeskolen Berg m.fl. Asch 1954 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Mellin-Olsen/Rasmussen Skolens vold Pax 1975 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Pædagogik 5 årg nr 2 1975 B P
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Eikeland/Teig Samfunnsfag i skolen Pedagogikk Tanum 1976 Fagdidaktikk B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hans Jørgen Dokka Vår nye skole NKS 1975 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre Den norske skoles utvikling Ide og virkelighet Fabritius 1971 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Trond Ålvik Undervisningslære 1 Aktuelle synspunkter og problemer Gyld. ped.bibl. 1974 2 oppl 2 udv.utg B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Alfred Oftedal Telhaug Vår nye videregående skole Oversikt over og kommentarer til reformarbeidet

Lærerstudentene forl. 1975 B

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre Innføring i pedagogikk fabr. 2 oppl. 1969 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Spørsmål om Summerhill Pax 2 oppl. 1970 A S Neill B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Life in classroom P W Jackson Chicago 1968 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Nils Christie Hvis skolen ikke fantes Univ forl.Ejler 1971 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Einhart Lorenz studentenes opprør Pax 1968 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Jerome S bruner Om å Lære Dreyer 2 oppl. 1975 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skolen og samfunnet Harbo/Korsen/Sletvold Fabr.1975 B

En pedagogisk essaysamling

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Søbstad/Henriksson Å undervise i dag Målsetting/Planlegging/Gjennomføringh NKS 1975 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Harboe/Lysne/Stenhouse Pedagogisk perspektiv Knud Grue Sørensen Asch 1974 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Las og skrivsvårigheter hos barn Eve Malmquist Gleerups 1971 Analys och behandlingsmetodik
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Effektivt teamarbeid Håndbok for problemløsning i grupper Mike Robson Bedre ledelse Hjemmet 1993 B Rift i omslag
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Erling Lars Dale Innføring i dialektisk pedagogikk Novus 2 utg 1973 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norsk didaktikk Kjell-Arild Madssen(red)LNU Cappelen 1981 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Humaniora-Pensioneret af kapitalen dsf Kbh 1972 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Arne Ebeltoft Nye samarbeidsformer i skolen Norli 1972 2 oppl. B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Donald Broady Den dolda læroplanen 7 tusen Symposium 1975 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Erling Lars Dale Innføring i dialektisk pedagogikk Novus 1972 B P
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Summerhill A S Neill Radikal barneoppdragelse Pax 1969 M P Løs rygg
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Rådgivning i skolen Univ forl 1969 B P Forsøk og reform
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nils Christie Hvis skolen ikke fantes Univ forl 2 oppl. 1972 B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Educational psychology Donald Ross Green 1964 Prentice-Hall B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Boalt og Husen Skolens sosiologi Bj. H.Reenskaug 1966 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Ragnar Solvang Matematikk-fagmetodikk NKI Stieg Mellin-Olsen 2 utg 2 oppl 1982 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Ditt kompetente barn, Jesper Juul, Pedagogisk Forum 1996 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Veiledning i spedbarnsernæring og spedbarnstell Arne Njå Helsedir 1965 P B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Skikk og bruk Eling brevs 2000 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Skolens vold Mellin-Olsen Rasmussen Pax 1975 P B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Psykologi for lærere Olav Schulstad Cap 1945 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Kroppens skjulte språk Når følelser blir smerter Solveig Bøhle Gyl 2001 Smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Henrik Brunvand Idrettspedagogikk P Landslaget UÅ Pen
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Veien til fremtiden Bind 2 skole og yrke Thor Gabrielsen U/Omslag Norsk oppslagsverker as 1962 Pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Førskolan Del 2 SOU 1972 27 PB N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Målrettet arbeid i barnehagen en håndbok Uni forl 1991 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Innføring i dialektisk pedagogikk Erling Lars Dale Novus 1973 PB N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Skole og anti-skole Karl Brodersen Pax 1969 PB N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Kir Utd forsk dep 1996 U/omsl B N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Læreplanverket for kunnskapsløftet Midlertidig utgave juni 2006 B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Mønsterplan for grunnskolen Asch 1974 B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv