Kategorier

Pedagogikk

Sorter:
Hans Jorgen Gjessing En Studie av lesemodenhet ved skolegangens begynnelse Capp Forl 1961 3.opplag PB O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Per dalin Skole-utvikling teorier for forandring Universitetsforlaget 1994 pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Grunnskolens 250 års jubileum Seminar for medlemer av kommunale utvalg Bø 1986 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Hroar Vartdal Yrkesrettledning Hva skal jeg bli? Norsk Korrespondanseskole Oslo UO P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Rett kurs uten statlig styring Lars Arvidson Folkeuniversitetet U.år Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
John Arnt Aase Studieteknikk Bankakademiet Oslo 1982 Tandberg & Jensen 1982 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Utvikling gjennom drama Brian Way Gyld 1973 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Høyere militær utdannelse i Norge 1817-1967, Odd Lindbäck-Larsen, Forsvarets krigshist. avd. uå Smussbind B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Bilden i undervisningen HOåkeson - HStudend - BRundquist Anneli Backman TRU och LiberLäromedel 1976 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
The word Educational Crisis A Systems anallysis Philip H.Coombs Oxword Universety Press 1968 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Skolens vold Mellin-Olsen Skolens vold Pax 2 oppl 1976 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Otto Jespersen Sprogundervisning Schubotheske forl 1901 en flekk ellers pen
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fjæra Miljølære i grunnskolen Grunnskolerådet 1980 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Elementær økologi Kaskelot Edwin Nørgaard Høgskolen i Telemark 1981 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Integrert undervisning med praktiske opplegg for 4-6 skoleår Fabr&sønn 1965 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Psykologi i oppdragelsen studentersamfundets fri undervisnings forl 1949 div forf B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Undervisningen i forplantningslære Rettleiing for lærere KU 1962 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Pedagogisk idehistorie Reidar Myhre Fabritius 1964 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Pedagogisk psykologi Torsten Husen 4 uppl Stockholm 1968 svensk B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Pedagogiske grunnlagsproblemer Innføring i pedagogisk filosofi Wilhelm Aarek Gyld 1966 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Elevstudium i skolen Martin Strømnes Univ forl 1966 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Undervisningsplan for Oslo folkeskole 1939 Asch 1940 M
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Elevkunne Erling Kvistvik Skulebarn-psykologi 3 utg Norli 1951 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Læraryrket Erling Kvistvik Innføring i pedagogikk 4 utg Norli 1953 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Læsningens psykologi Birte Binger Kristiansen Gyld ped bibl 4 oppl 1967 P B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Inlârning De grundlâggande priciperna fôr inlârning.Minnets och glômskans funktioner Sarnoff A Mednick W&W 1967 P B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Undervisningslære Prinsipper og arbeidsformer Olav Schulstad Cappelen 1949
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Statistik fôr lârare Sten Henrysson 2 uppl Gleerup Lund 1968 pen
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Den norske skoles historie Høigård/Ruge Cappelen Bye 1947 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Torgeir Bue Pedagogisk metodikk Gyld 1954 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Rettleiing i ungdomsarbeid Kristoffer Sælid Noregs boklag Oslo 1950 2 oppl
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Alt om presentasjonsteknikk, Antony Jay & Ros Jay, Hjemmet 1996 Smussb.(rift) B O2
Alt om presentasjonsteknikk, Antony Jay & Ros Jay, Hjemmet 1996 Smussb.(rift) B O2
Kr. 128,-
Legg i handlekurv
Moderne undervisningsmetodikk Moderne språk Aslaksrud/Thoren Asch 1967 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norske skolefolk 1+2 Karl Bakke Dreier 1962 B svak slitasje ørsmå flekker
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Arv og ansvar Den kristelige ungdomsskolen 1893-1968 Ungdomskolelaget 1968 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Landsfolkeskolen Eftestøl kristiania 1919 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fra lydighet til ansvarlighet - Pedagogisk relasjonskompetanse, J. Juul & H. Jensen, Pedagogisk Forum 2003 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Pedagogikk - Mangfold og muligheter, Per Arneberg & Bjørn Overland (red.), Damm 2007 U/smussb. Pen O2
Pedagogikk - Mangfold og muligheter, Per Arneberg & Bjørn Overland (red.), Damm 2007 U/smussb. Pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Studieteknikk, Vebjørn Skjelfjord, Gyldendal 1967 P Pen O2
Studieteknikk, Vebjørn Skjelfjord, Gyldendal 1967 P Pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Pedagogisk idèhistorie fra 1850 til i dag, Reidar Myhre, Fabritius 1976 P B O2
Pedagogisk idèhistorie fra 1850 til i dag, Reidar Myhre, Fabritius 1976 P B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Oppseding til fred Handbok for lærarar i skulen Håkon Wergeland Lærernes fredsnemd 1959 B P
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Lær bedre Praktiske øvinger i studieteknikk NKI Bergan 1977 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Voksenundervisning og studiearbeid smussbind Tanum Torsten Husen 1962 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv