Kategorier

Samfunnsfag

Sorter:
Kongeriget Norge geografi,samfundsindretninger og næringsveie Joh Dyring Pors.1904 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Kongeriget Norge geografi,samfundsindretninger,næringsveje Joh Dyring Pors.1881 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hans Aarnes Norsk samfundslæra Norli 1914
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vilhelm Aubert Sosiologi 1 Sosialt samspill Univ forl.1987 3 oppl. B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Heimkunskap Akre/Eriksen Asch 1968 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Samfunn (sfag for ungdomstrinnet) Hompland/Hansejordet Samlaget 1981 Bokmål
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Samfunn 7-9 Sveen/Aastad Inn i atomalderen Bokmål Historie 3 Cappelen 1991 5 oppl. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Samfunnsbok Astrid de Vibe Stat info Uni forl 1986 P B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Samfunn 7-9 Inn i atomalderen Asle Sveen Svein Aastad Cap 1989 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Samfunnsrekning Ths Skjulstad KB Sollesnes Gyl 1961 U/omsl B N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Samfunnsboka Uni forl 1982 3.utg PB N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Samfunnet i vekst Bjørn Unneberg Bønd 1963 PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Energe miljø og samfunn Natur forb 1974 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Et samfunn for menneskelig utvikling bidrag til tenkningen om alternativ framtid Leif Holbæk-Hanssen Tanum 1984 PB N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Leiv Mjeldheim Spektrum samfunnslære vk1 P Fagbokforl 2005 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Steven Lukes Power a radical view hefte Macmillan education 1974 B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Systemer Mjeldheim Lien Nordland Holden Asch 1974 PB N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Samfunnsboka Elin Hernes Karl-Kristian Ramborg Uni forl 1982 PB N
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Hvilke regler gjelder? Hvor henvender man seg? Samfunnsboka 4.reviderte utgave Uni forl 1988 U/smussbind B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hvilke regler gjelder? Hvor henvender man seg? Samfunnsboka 4.reviderte utgave Uni forl 1988 U/smussbind B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Samfunnslære med arbeidsoppgaver O H Jensenius Fab 1961 6.Oppl U/smussbind B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kunnskap og teknologivurdering perspektiver metoder og refleksjoner. Bjørn Stensaker Cappelen akademiske forlag 2002 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Samfunnslære O.H.Jensenius Fabritius 1969 Pen O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Helse og velferd Tor Inge Romøren Cappelen 1993 Myke permer Pen O L R
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Frihet og velferd Moan/Bakkerud Cappelen 2001 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Blikk Opp ned Skomsø m fl.Samlaget 1987 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Menneskerettighetene i dagens verden Frihet/Likhet/Brorskap Gyld 1980 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Blikk Inn Skomsø m.fl. Samlaget 1987 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Samfunnslære O H Jensenius Fabr 1966 7.utg U/smussbind B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Ny livsstill og hva så? Erik Dammann Gyld 1976 P B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johan L Stang Stat og samfunnsliv foran 1980-årene Fabr 1972 U/smussbind B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Ten years of charter 77 CSDS Hanover 1986 P B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Ten years of charter 77 CSDS Hanover 1986 P B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Capital and class Journal of the Conference of Social Economists uten sted P B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
The Gorbals Historical huide and heritage walk Ronald Smith 1999 P B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Les instituions de la France Francois Retournard Rep 1971 P B O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
The just society uten sted U/smussbind M O (omslag og materier skjoldet)
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Sammfunslære for den videregående skolen 1.klasse Emblem Hetland Libæk Cap 1989 Dårlig O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Lov om kulturminner Rundskriv T-5/79 Miljøvernsdepartementet Uå P B O
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Lov om kulturminner Rundskriv T-5/79 Miljøvernsdepartementet Uå P B O
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Matematikk og samfunn 1MA Ommundsen Solvang Cap 1986 2.oppl P B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Livsløp og samfunn Aage Moan Cap 2005 P B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Samfunnslære O H Jensenius Fabritius 1954 U/smussbind B O2

Større utgave, 4.opplag

Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Håndbok for arbeidssøkere 1.utgave InForlaget ANS 1993 1.utgave Tom W.Ottmar PB O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Odd Sviland Analyse av kontorarbeide Bedriftsøkonomens Forlag Oslo 1965 pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johs Andenæs Samfunns kunnskap For gymnaset J.W.Cappelens Forlag AS Oslo 1968 8.oppl B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Samfunnskunnskap for ungdomsskolen Hauge/Økland Cappelen 1963
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Samfunnskunnskap for gymnaset, Andenæs, Aukrust & Hauge, Cappelen 8. oppl. 1968 B O2
Samfunnskunnskap for gymnaset, Andenæs, Aukrust & Hauge, Cappelen 8. oppl. 1968 B O2

Enkelte sider har notater med blyant og litt kulepenn, ellers meget god stand. 

Kr. 140,-
Legg i handlekurv