Lærerutdanning i Telemark gjennom 250 år. K. Jordheim 1988 P B