Landbruk

Sorter:
Yrkeskorrespondanse i landbruket Johan Risa Landbruksforl.2 utg 1975 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Jordbruget En bog for unge,norske landmænd Norstrøm 2 udg. Christiania 1879 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Skøtsel och underhåll grøn områden Komm for 1983 P B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den unge jordbruker, Christian Gierløff, Gyldendal 1935 B G9 N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Dyrkingshandbok Forsøksringane i Telemark 1990 pen
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
En lønande fårskøtsel Birger Røsio litt løs,men inntakt Uppsala 1919 2 uppl M
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Vår svenska svinkøtsel Dess planlaggning och ledning Nils Hansson Afvelsarbetet 1911 Stockholm B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Sveriges lantbruk H Juhlin Dannfelt 86 ill Stockholm 1914 løs,men inntakt
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk landbruk Utvikling eller avvikling Ottar Brox Pax 1971 2.Oppl PB N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Gæss Josefine Lærn-Nilsson LT 1978 PB O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Fjøsstell O Bratlie Cap 1944 U/smussbind B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Våre nyttevekster Årgang 99 Nr.4 2004 Anne-Elise Torkelsen Nytt for 2004 P B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Engdyrking i fjellbygdene og i fjellet Småskrift 9/73 P B O
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Skoggjødsling en lønnsom investering Uten sted P B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Grasdyrking Småskrift 2/78 P B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
60 år i landbrukets tjeneste Odda Smelteverk P B O
Kr. 40,-
Legg i handlekurv
Mange bekker små Torodd Hauger Land forl 1994 U/smussbind B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Landbrukets årbok 1983 Arnstein Bruaset U/smussbind B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Jordburk hagebruk skogbruk 1974 Arnstein Bruaset Tanum U/smussbind B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Landbrukets årbok 1981 Arnstein Bruaset U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Landbrukets priser i 1957 Landbrukets priscentral P B O2
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Telemark landbruksskule på søve 1893-1968 Rasm 1969 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Hönsehold Leif Svendsen Asch 194 U/smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Håkon Sætrang skogmester med spøk og alvor av Andreas Vevstad Skogselskapet i Aust-Agder 2002 Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Arnstein Bruaset Jordbruk Hagebruk Skogbruk 1978 Tanum-Norli Oslo 1977 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Arnstein Bruaset Jordbruk Hagebruk Skogbruk 1976 Tanum-Norli Oslo 1975 B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Arnstein Bruaset Jordbruk Hagebruk Skogbruk 1977 Tanum-Norli Oslo 1976 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Arnstein Bruaset Jordbruk Hagebruk Skogbruk 1975 Tanum-Norli Oslo 1974 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Jordbruk hagebruk skogbruk 1980 Arnstein Bruaset Tanum 1979 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Jordbruk hagebruk skogbruk 1979 Arnstein Bruaset Tanum 1978 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Landbrukets årbok 1982 Arnstein Bruaset Tanum 1981 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Hans Fredrik Dahl og Arne Martin Klausen Det moderne Norge Resursene våre Bind 1 Gyldendal Norsk Forlag 1982 smussbind B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Vedproduksjon, Skogbrukets kursinstitutt 2003 1. utgave Pen bok O2
Vedproduksjon, Skogbrukets kursinstitutt 2003 1. utgave Pen bok O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Landbruk og Gjødsling Mineralgjødsel i perspektiv En Publikasjon Fra Norsk Hydro 1991 P B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Landbruk og Gjødsling Mineralgjødsel i perspektiv En Publikasjon Fra Norsk Hydro 1991 P B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Berggrunn,jord og jordsmonn J Låg Landbruksforl 2 utg 1981 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lommebok(Fjøsregnskap Kr Saareim 20 oppl Halden 1948 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Bjerke gård Wilhelm Dietrichson smussbind Rosen 1946 pen
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Landbruk og gjødsling - Mineralgjødsel i perspektiv, Bøckman/Kaarstad/Lie/Richards, Norsk Hydro 1991 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Gardskogen Bøndenes forl Tallak Ausland Bøndenes forl 1968 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv