Landbruk og Gjødsling Mineralgjødsel i perspektiv En Publikasjon Fra Norsk Hydro 1991 P B O2