Leif K. Roksund. Ibsen og Eros. Forlaget Grenland2002. B

Påviser hvor sterkt Ibsen var påvirket av erotikken