Leif K. Roksund. Ordførerne i skien, Gjerpen og Solum. B

220s. Forlaget Grenland 2000. 1837-2000.