Leo Huberman. Menneskehetens rikdommer. Pax 1974. P. B