Kategorier

Dansk

Sorter:
Yngvar Ustvedt. Ludvig Holberg om seg selv. Bokklubben1984. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Dansk skrivekunst. En essay-antologi ved Erling Nielsen.
Cappelen 1955. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Vagn Steen Læsninger. Borgen billigbogs bibliotek. 1969. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne. Haandbog i dansk literatur. 5 udgave
G. E. C. GAD. KBH. Første del:Fra oldtiden til Grundvig
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne. Haandbog i dansk literatur. 2udg.
G. E. C. GADS forlag-Kbh. 1924. 2del. Fra Ingeman til Johs V. Jensen(Wergeland-Hamsun).
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne og E. Borup Jensen. Håndbog i dansk
litteratur3. Fra realismens gennembrud til nutiden(Wergeland-Nordahl Grieg)B 7udg. Kbh. 1954
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Spredte studier af H. S. Vodskov Kbh. 1884. B. 1 utg
Kr. 190,-
Legg i handlekurv
G Brandes Dagbogblade fra en rejse i Slesvig 1860 Boghallen
1957 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Georg Brandes Dagbogsblade fra en rejse i Slesvig
19 juli-26 juli 1860 B Boghallen 1957
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Moderne dansk diktning C. E. Hamle Aros MCMXLV B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Historisk udsigt over den danske litteratur indtil Aar 1814 C A Thorsen 5 oppl Kbh.1858 B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
PETERSEN, N.M. Bidrag til den danske Literaturs Historie. I-V. 5 bind i 6. Brødrene Berling, København 1853-64. 1. udgave. Nyere brune halvlæderbind.
Kr. 600,-
Legg i handlekurv
RAHBEK, K.L. OG R. NYERUP. Udsigt over den danske Digtekunst under Kong Frederik den Femte. Kjøbenhavn, Seidelin, 1819

Gullskrift rygg Litt slitt B

Kr. 350,-
Legg i handlekurv
RAHBEK, KNUD LYNE & NYERUP, RASMUS. Bidrag til Udsigt over den danske Digtekunst under Kong Christian den Syvende.

RAHBEK, KNUD LYNE & NYERUP, RASMUS. Bidrag til Udsigt over den danske Digtekunst under Kong Christian den Syvende. Første Deel, indbefattende Tidsrummet 1766-75. Jens Hostrup Schultz, København 1828. 8°. VI+(2)+390 sider. Samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning. Ryg og bindsider med overfladisk slitage. Let gulplettet hist og her

Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Wilhelm Østergaard Ill. dansk litteraturhistorie Danske digtere i det 19 århundre 1 utg 1907 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Helge Gullberg Dansk och norsk diktning 1963 Bonnier B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
John Chr Jørgensen Realisme Litteratursociologiske Essays Borgen 1972 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Taarnet J Jørgensen Gyld ugle 1966 samling litt.tidskrift
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
ven Møller kristensen Digteren og samfundet i Danmark i det 19.århundrede II.naturalismen Munksgaard 1970 2 opl 2 udg.B P
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Villy Sørensen Digtere og dæmoner Fortolkninger og vurderinger Gyld 1973 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Edvard Brandes Litterære Tendenser Artikler og anmeldelser i udvalg ved Carl Bergstrøm-Nielsen Gyld 1968 PB 9 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Danmarks litteratur fra 1870 til nutiden Brøndsted & Kristensen Gyld 1966 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Danmarks litteratur fra Oldtiden til 1870 Brøndsted/Kristensen Gyld 1963 Bind 1B P
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Litteraturteori Wellek/Warren Munksgaard 1964 B P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Litteraturforskningens mål og midler, Sven Møller Kristensen, Cappelen 1971 B P O
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Kaj Bredsdorff from beowulf to kipling U/Omslag hagerup-københavn 1943 B B3
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Dansk stilistik Af Ulla Albeck U/Omslag Gyld 1968 Pen A3
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
H.C.Andersen samlede eventyr og historier 3 P Gyld 1962 B A1
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Georg Brandes fem danske digtere U/Omslag gyld 1902 Pen B9
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Danmarks litteratur fra 1870 til nutiden, Mogens Brøndsted & Sven Møller Kristensen, Gyldendal København 1966 P B O B7
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
George Kringelbach forfatterne går til bords U/Omslag bokklubb 1.oppl 1973 Pen F2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
George Kringelbach forfatterne går til bords U/Omslag bokklubb 1.oppl 1973 Pen F3
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Mogens Brøndsted/Sven Møller Kristensen Danmarks litteratur 1 Gyld Uglebøger 3.oppl 1966 B B15
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Mogens Brøndsted/Sven Møller Kristensen Danmarks litteratur 2 Gyld Uglebøger 4.oppl 1968 B B14
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Sven Møller Kristensen digtren og samfundet II P U/Omslag munksgaard 2.oppl 1970 B K7
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Peter Kemp sprogets dimensjoner P berlinske forl københavn 1972 B K5
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Dansk litteratur før 1800 Agerskov og Rørdam /prøver af den oldnorsk-islandske litteratur Hagerup Kbh B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Danske og udenlandske børnebøger efter 1900 Hvem skrev hvad U/smussbind Politikens litteraturhåndboger 1974 Pen D15 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Forfatter bogen U/Omslag Det nordiske forl 1898 Pen F13 N
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Mogens Brøndsted Dansk for nordmænd P U/Omslag Asch 1949 B B25 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Jens Kruuse Rytme koppernes historier P U/Omslag H.hagerup 1953 B K2 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Dansk litteratur før 1800 Haandbog i den ældre danske litteratur med prøver af den oldnorsk-islandske litteratur Agerskov/Rørdam Hagerup 1907 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Oscar Geismar nogle digterprofiler Gads forl 1906 dansk språk
Oscar Geismar nogle digterprofiler  Gads forl 1906 dansk språk
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Johanne Luise Heiberg og Andreas Fredrik Krieger En samling breve 1860-1889 I bind 1860-64 pen Gyld 1864
Johanne Luise Heiberg og Andreas Fredrik Krieger  En samling breve 1860-1889 I bind 1860-64 pen Gyld 1864
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Et liv gjenoplevet i erindringen af Johanne Luise Heiberg Bind III 1856-1882 pen Gyld 1944
Et liv gjenoplevet i erindringen af Johanne Luise Heiberg Bind III 1856-1882 pen Gyld 1944
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Bogen til Martin Andersen Nexø Tiden 1949 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Blade fra livets dagbok Steen Rasmussen Skandi 1922 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
De to spor Jørgen Bukdahl Asch 1976 P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Vilhelm Grønbech Torkill Kemp Branner 1963 P B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Hovedstrømninger i det 19. aarhundredes literatur Georg Brandes Gyld 1906 U/smussbind B O2

Bind 1-3,selges samlet

Kr. 750,-
Legg i handlekurv