Kategorier

Litteraturhistorie / vitenskap

Sorter:
Svensk litteratur Alf Henriques Efter 1900 Forum 1944. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Yngvar Ustvedt. Ludvig Holberg om seg selv. Bokklubben1984. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Dansk skrivekunst. En essay-antologi ved Erling Nielsen.
Cappelen 1955. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Vagn Steen Læsninger. Borgen billigbogs bibliotek. 1969. P. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne. Haandbog i dansk literatur. 5 udgave
G. E. C. GAD. KBH. Første del:Fra oldtiden til Grundvig
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne. Haandbog i dansk literatur. 2udg.
G. E. C. GADS forlag-Kbh. 1924. 2del. Fra Ingeman til Johs V. Jensen(Wergeland-Hamsun).
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vagn Falkenstjerne og E. Borup Jensen. Håndbog i dansk
litteratur3. Fra realismens gennembrud til nutiden(Wergeland-Nordahl Grieg)B 7udg. Kbh. 1954
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Spredte studier af H. S. Vodskov Kbh. 1884. B. 1 utg
Kr. 190,-
Legg i handlekurv
G Brandes Dagbogblade fra en rejse i Slesvig 1860 Boghallen
1957 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Georg Brandes Dagbogsblade fra en rejse i Slesvig
19 juli-26 juli 1860 B Boghallen 1957
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Moderne dansk diktning C. E. Hamle Aros MCMXLV B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
The American tradition in literature 4utg. Sculley Bradly1974
B. 2000s
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Orientalism. Edward W. Said. P. B. Ordfront 2004. svensk
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Kristian Smidt Books and men A short history of english and
american literature Cappelen 1965 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Modern tysk litteratur. hans Kuntzel Stockholm. 1927. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Strukturalisme i litteraturvitenskapen. Prager-skolen
heldal/Linneberg. Gyld 1978. B. P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Europas litteraturhistoria 1918 1939. Forum 1946
Arthur Lundkvist
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Sigmund Skard Andlet til andlet Nordiske portrett samlaget B
1974 P
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Edvard Hoem Villskapens år B Bjørnson 1832-1875 Oktober 2009 Ny
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Verdenslitteratur Den vestlige tradisjon Haarberg/Selboe/AArset Univ forl.2007 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Kains Alter Martin A.Hansens digtning og tænkning P U/Omslag Gyld 1964 Pen A17 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Ivar Alnæs De levende ord P U/Omslag Asch 1932 B A14 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Aschehougs litteratur utvalg Bind:1-3 Jan Jørgen Alnæs U/Omslag Asch 1971 Pen A8 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gidske Anderson Sigrid Undset et liv Omslag Gyld UÅ Pen A5 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Merete Morken Andersen (Red.) Livsritualer en bok om Cecilie Løveids dramatikk P U/Omslag Gyld 1998 Pen A4 N
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Beata Agrell Frihet och fakticitet U/Omslag Bokforl korpen 1982 Pen A3 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Agerhøns med champagne Alexander L.Kiellands Omslag Gyld 1983 B A2 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Carl Hj.Borgstrøm Innføring i sprogvidenskap Omslag (Rift) Universitetsforl 1958 B B21 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
By og bygd 1970 U/Omslag Johan Grundt Tanum 1970 B B19 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Ni år Mitt liv med olaf bull Suzanne Bull U/Omslag Asch 1974 Pen B12 N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Annemarta Borgen Deg U/Omslag Gyld 1981 Pen B11 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Georg Brandes Hovedstrømninger Bind:1-2 U/Omslag Gyld 5.oppl 1906 B B10 N
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Francis Bull Vildanden og andre essays U/Omslag Gyld 1966 Pen B6 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Brynjulv Bleken Norskfilologene og sprogspørsmålet P U/Omslag Universitetsforl 1970 B B29 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Møter med Francis Bull U/Omslag AAS&Wahls 1967 Pen B27 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Harald Coucheron Bibliomania P U/Omslag Damm 1948 B C9 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Deskriptiv stilistik Peter Cassirer P U/Omslag Acta universitatis 1970 B C8 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bjørn Collinder Introduktion i språkvetenskapen P U/Omslag Cebers forl 1930 B C6 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Hilsen til Per Dancke P U/Omslag Damm 1945 B D14 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Christin L.Dahler Jørgen Moe Et digterliv P U/Omslag C.sarheim&co.s forl 1916 B D12 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den gode strid Omslag Gyld 1996 Pen D9 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Det dramatiske selskab i Bergen 1794-1894 B D6 N (litt ødelagt)
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Haakon B.Nielson Jacob Dybwad 125 år U/Omslag Jacob dybwads forl 1977 Pen D4 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Per Dancke Holbergs komedier og boktrykkeren phønixberg P U/Omslag Damm 1943 B D3 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Willy Dahl Om kronikker og krøniker fra boklivet P U/Omslag Eides forl 1987 Pen D2 N
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Den Ansvarsfulle frihet P U/Omslag Dreyers forl UÅ Pen D1 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
En håndfull fortellekunst P U/Omslag Eides forl 1986 Pen E13 N
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Claes Gill Dikteren og samfundet P Omslag Cap 1989 Pen G11 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Bjørg Vindsetmo Nærmest hjertet Gyld 2001 Smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Johan Borgen-En litterær biografi, Randi Birn, Gyldendal 1977 P B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv