Kategorier

Lokalhistorie telemark

Sorter:
Jon Bøe Paulsen. Under Sydkorset. Om Hjalmar Johansen. JBP 1986 pen
JBP-forlag 1986
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Skien. Tel. turistforening. Årbok 1958-59
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Historielaget for Telemark og Grenland 1924 B
Dovre
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Riksrettstidende 1926/1927 inneholdende forhandlingene i Rik
sretten og dens vidnekomite i saken mot statsminister Berge m. fl. B. Fint eks
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Våre falne
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
MIIB Back in black. 11 år 2002. B
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Veronica Mars 1 sesong. B. 2004. B
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Telemark historie. Historielaget nr 2 1981
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Bernhard Dunker. Reise til Tellemarken og til Arendal sommer
1852. D. Nokså fillete, men lesbar
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Non i Pain Firsthand Incc. 2003. Ny
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Norge Bind 1-4. Cappelen 1984. Mangler bind 5
Land og miljø/Ressurser og arbeid/Folk og samfunn/Svalbardc-Nord-Norge/Trøndelag/vestlandet. B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Årbok for Telemark 1982. Mållaget. Dag Anderaa. B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Omkring gården Vinjes historie. Lars Vinje. . B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vore landsbykirker. En oversigt. M. Mackeprang. Kbh. 1920. B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Sovjetunionen-den rådville kjempe. Samfunn, kultur, opposisjon.
Asch. 1977. P. B. Nils Morten Udgaard
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
New studies in Berkeley''s philosophy. Warren E. Steinkrans.
1966. USA
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Andre Glucksmann. Kokkepiken og menneskeeteren. Gyld 1978. B. P
Et essay om forholdet mellom marxismen, staten og konsentrasjonsleirene
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
The conquest of happiness. Bertrand Russel. London 1948. 10 utg
B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Montaigne. De store filofofer. Andre Gide Gyld. 1952. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Sigurd Christiansen. Henrik Sørensen til sekstiårsdagen. Oslo
1942. Gyld. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Telemark Bygd og by i Norge. J. Holand 1975. B. u/smussbind
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Sigbjørn Hølmebakk Sønnen Gyld 1978. M/B
Kr. 110,-
Legg i handlekurv
Torbjorg Nedraas Av måneskinn gror det ingenting Asch 1987
B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Die FledermausJ. Strauss kr 60; Små klassiske parlor Richard
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Dee Brown Begrav mitt hjerte ved Wounded knee
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Bøker innen reiseliv:Thor Flognfeldt reiselivsgeografi kr 60
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Nordmenn i krig Oddmund Ljone Livbåten Mortensen 1982 P B
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Torborg Nedreaas Trylleglasset Asch 1974 B P
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Midt-Telemark kraftlag 50 år i kraftforsyningens tjeneste
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Telemark mannssangerforbund 50 år. B. A. Grøsfjeld. B
1907-1957. Oluf rasmussen 1959
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemarkinger i norsk toppidr. Sem/Tynning/Myklebust. B
hvem var de? Ny bok. Forlaget grenland 2000
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Sogeskrift for Eid 1995. Utg:Eid videregående skole. B
Artikler om Fjordhestsenteret, Matias Orheim, skulen i Eid, krigsåra, butikkhistorie og Stårheimsætta
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Jens Per Jensen. Tilbakeblikk. Lokalh. not. fra Grenland1988. B
Fortidsminneforeningen Telemark avdeling
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Wilhelm. Swensen. Kulturbilder fra grenland og telemark. 1954. B
Utgitt som festskrift til sekstiåtsdagen 2 august 1954. Boka består av artikler skrevet av W. Swensen over en 30 års periode
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Knud Knudsen. Reiseminner. Hefte 4. Det norske samlaget. 1987. B
1864-1868. Overlærer Knud knudsen foretok som voksen hvert år lange sommerreiser i Norge
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bym. 29. Joh. Holand. Ingen dag uten en linje. Om E. Østvedt. B
Tidligere vardensred. prøver å gi et troverdig bilde av kulturpersonligheten E. Østvedt. Ny
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Byminner10. Peter. P. Hielm. K. Thorbjørnsen. 2. 1974B
Skien. En glemt dikter. Med en biografiskoversikt av E. Østvedt.
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Byminner11. Ivar TB. Eriksen. Etter hval u/Sydkorset. 1975. B
Med en innledning om hvalfangst i gammel og ny tid av E. Østvedt. Skien
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Altid foran. Telemark krets av NMF. Egil Gundersen. M
1938-1988. 1988. Stathelle
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Kristenliv i Telemark. Karsten Ådna. Lunde forlag 1955. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
E. Østvedt. Fra vei og vidde. Skien-Tel. turistfor. gj. 75 år. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Telemark Sparebanklag gjennom 50 år. Severin Syversen. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
A historical journey on the Tel. canal. T. K. Gardåsen 1997. B
Society for the preservation of norwegian ancient monuments
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
E. Østvedt. En krønike om håndverk og handel. Slekten Dahl. B
skinnrygg
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
E. Østvedt. Et handelshus gj. 100 år. Anthon Bruun&søn. 1956. B
Skien 1856 1 mars 1956
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
A historical journey on the Telemark canal. T. K. Gardåsen. B
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
E. Østvedt. Den siste glede. Ni nov. fra virkeligheten. 1979. M
Liten rift i et blad. ellers pen bok. Ilustrert Inge Grødum
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Grenland ungdomsskole gj. 40 år. 1920-1960. Skien 1960. M
I skriftnemda, Isak Oksum, ola sundby, Gunnar Eikeland. litt mørk på omslaget
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Veien til velferd. Telemark AP 75 år. Haugen og Hansen. B. 1979
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Veien til velferd. Telemarl AP 75 år. Haugen og Hansen. 1979. B
en beretning om innsats for arbeidersaken i Telemark laget til Telemark Arbeiderpartis 75 års markering i 1979
Kr. 150,-
Legg i handlekurv