Lord Russell of Liverpool Under hakekorsets svøpe.

En dokumentasjon av nazismens krigsforbrytelser Gyld. 1955. B