Mat frå Telemark Bo L Andersen Oppskrifter og tradisjoner

samla inn av Telemark bondekvinnelag B 1993