Med gamle kart gjennom Skiens historie. Rødseth/Gardåsen. B

Skien 1984. Selskapet for Skien bys vel