Intervju i radio og fjernsyn NRK 2.utg Okt 1982 PB N