Reklamens makt - illusjon og virkelighet, Joachim A. Holter, Elingaard 1967 P B O2