Kjell Olaf Jensen (red), De stemmeløses røst, Cappelen Damm 2008 Smussb. B