Norsk presse i søkelyset Metoder menn og bakmenn Alf Bie Christiansen Falken 1950 U/smussbind B O2