Ordet går videre Bjarne Berulfsen Reidar Djupedal Einar Lundeby Per Tylden Gyld 1969 P B O