Mellom hjertets slag og felas drag. Knut Buen. Red. E. BlikstadB

festskrift. 1998. utgitt av Telemarksavisa