Menneskenes liv og hist. E. Bjøl. bind 3. Revolusjon og sult. B