Danse lett ut på foten. Egil Bakka. Noregs boklag. 1979. B

Folkedansar og songdansar. Med notar, illustrasjoner og tekstskandering. B